Privacy verklaring

In deze privacy verklaring vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinde ik je persoonsgegevens verwerk, wat je rechten zijn, wat ik ervoor doe om te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website (www.meringe.nl) bezoekt, een bestelling plaats of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Meringe, Nusterweg 63, 6135 KT Sittard

Telefoon 0031 612133473

KvK nr. 67936881

www.meringe.nl en info@meringe.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen, voor bestelprocedures, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat ik je op de hoogte kan stellen van wijzigingen voor diensten en producten, om nieuwsbrieven te versturen (als je daar toestemming voor hebt gegeven), voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account in de Art of Image webshop. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik zal je persoonsgegevens nooit  aan derden door verkopen. Ik stel ook geen profiel van je op en neem geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met bedrijven een verwerkers overeenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in mijn opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Vul dan het contactformulier in op www.meringe.nl met het verzoek inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op je verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op data portabiliteit. Stuur je verzoek via het contactformulier  op www.meringe.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Verder wil ik ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.